Kanał: Recz

Metryczka

  • Widownia: 70711
  • Produkcja: 2016
  • Zdjęcia: Bartosz Semanycz
  • Montaż: Grzegorz Lickiewicz
  • Realizacja: Ryszard Sielicki

Opis

Recz - miasto w woj. zachodniopomorskim, w powiecie choszczeńskim. Recz leży wśród malowniczych wzgórz nad rzeką Iną przy drodzę krajowej nr 10 (Szczecin - Bydgoszcz) oraz lini kolejowej Stargard - Piła, co stwarza dogodne połączenie transportem samochodowym i kolejowym. Od północy Recz graniczy z gminą Dobrzany (powiat Stargardzki) oraz gminą Kalisz Pomorski (powiat Drawski), na wschodzie z gminą Drawno, na południu z gminą Choszczno, a na zachodzie z gminą Suchań (powiat Stargardzki).

Miasto Recz jest siedzibą władz samorządowych. Gmina usytuowana jest na historycznym pograniczu Pomorza i Wielkopolski. W latach 1975-1999 roku gmina przynależała do województwa gorzowskiego. Okolice Recza cechują się dużymi deniwelacjami terenu. Miasto leży na wysokości 50 m n.p.m.; natomiast wzgórza nad miastem wznoszą się ponad 100 m n.p.m.

Baszta Choszczeńska zwana inaczej Młyńską pochodzi z XIV wieku - naprzeciw niej usytuowany był niegdyś młyn miejski. Znajduje się przy rozwidleniu dróg do Choszczna i Stargardu.

Kościół parafialny pw. Chrystusa Króla - gotycki kościół farny pod pierwotnym wezwaniem św. Katarzyny. Budowę rozpoczęto w latach 1352 - 1355, prawdopodobnie w miejscu wcześniejszej świątyni zniszczonej przez pożar miasta w 1340 r

Kościół został przebudowany w XV w., wtedy to założono sklepienia gwiaździste w nawie głównej i przebudowano wieżę. W XVI w. i w XVII w. kościół otrzymał nowe wyposażenie. W roku 1859 przeprowadzono restaurację całej świątyni, polegającą na wymianie większości detalu architektonicznego: ościeży okien, laskowania, fryzów, gzymsów i szczytów.

Przed 1945 r. był to kościół protestancki. Dnia 4 listopada 1945 r. poświęcony został jako kościół katolicki - parafialny

Przy kościele znajduje się ogród rustykalny. Rosną w nim rośliny hodowane w istniejącym niegdyś na terenie Recza klasztorze Cystersów. Ogród jest symetryczny, z obwódkami z bukszpanu. 

Biblioteka w Reczu mieści się w szachulcowym, drewnianym budynku, służącym pierwotnie organiście. Budynek został odnowiony w latach 80. XX wieku. Ściany budynku zdobią medaliony: Kochanowskiego, Mickiewicza oraz Żeromskiego.

Baszta Drawieńska -  zbudowana w XIV wieku o wysokości 15 m. Obok znajduje się XV wieczna czatownia ze stożkowatym dachem. Baszta chroniła wjazd do miasta przez dawną bramę. Tędy prowadził trakt do Drawska będący odcinkiem tak zwanej polskiej drogi.

Przedszkole Miejskie ma wspaniałe położenie, z każdej strony otoczone jest zielenią. Funkcjonuje przez cały rok od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 15.30 z przerwą wakacyjną zatwierdzoną przez organ prowadzący.

Są cztery grupy, do których uczęszczają dzieci w wieku od 3-6 lat. W ramach tych grup przedszkole obejmuje swą działalnością dzieci 6-letnie objęte obowiązkiem odbywania rocznego przygotowania przedszkolnego. Są to dzieci z miejscowości położonych na terenie gminy należące do obwodu Szkoły Podstawowej w Reczu. Każda grupa ma swoją dużą, jasną salę wraz z łazienką.

Budynek przedszkola otacza duży ogród, w którym znajdują się urządzenia do zabaw sprawnościowych i nie tylko.

Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie w miłej, radosnej atmosferze. Kadrę w przedszkolu tworzą nauczyciele z wysokimi kwalifikacjami pedagogicznymi i dużym doświadczeniem. Przedszkole pełni funkcję doradczą, wspiera działania wychowawcze rodziców, informuje na bieżąco o postępach dziecka.

źródło: wikipedia.org, recz.pl